AUDYT I WDROŻENIA UE RODO

„Przygotuj podmiot na zmiany procedur ochrony danych zgodnych z UE RODO – zrealizuj kompleksowy audyt z wdrożeniem i szkoleniem osób nadzorujących”

 

Kompleksowe wdrożenie systemu przetwarzania danych osobowych ukierunkowane na adaptację procedur Rozporządzenia UE RODO ze szkoleniem osób nadzorujących i  doradztwem prawnym do maja 2018 roku – otrzymujesz:

(1) Audyt systemu ochrony danych ukierunkowany na zgodność procedur z wymaganiami Rozporządzeniem UE (RODO) – m.in. weryfikacja wewnętrznej dokumentacji ochrony danych, analiza umóww z podmiotami zewnętrznymi, klauzul rekrutacji, zgód na przetwarzanie, procedur IT etc.

(2) Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych z elementami wymaganymi przez UE (RODO) – adaptacja  – Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Rejestrów czynności przetwarzania danych i kategorii czynności, dostosowanie ewidencji, oświadczeń, upoważnień, nowych umów powierzenia danych wg UE RODO

(3) Rejestracja zbiorów do GIODO + Implementacja Rejestrów Czynności Przetwarzania i Kategorii Czynności –  wymaganych przez UE-RODO

(4) Weryfikacja obowiązku powołania funkcji Inspektora Ochrony Danych (DPO) + Szkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia  funkcji DPO podczas porcesu wdrożenia

(5) E-SZKOLENIE Z  PROCEDUR  OCHRONY DANYCH  Z CERTYFIKACJĄ + Materiały szkoleniowe

(6) Aplikacja systemu ochrony danych do prowadzenia REJESTRÓW CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH UE (RODO) – zastępujące Rejestrację do GIODO w 2018 roku

(7) CONSULTING PRAWNY ADPATACJI PROCEDUR UE (RODO) DO 24 MAJA 2018 ROKU

Niniejsza usługa przygotowuje podmiot pod kątem adaptacji procedur UE (RODO) w 2018 roku!

 

* Z uwagi na coraz większą ilość zamówień i ilość wdrożeń realizowanych przez ekspertów prawa ochrony danych UE (RODO) – stawki bazowe wdrożeń są limitowane.


Jeśli są Państwo zainteresowani wdrożeniem, zapraszamy do kontaktu pod mailem biuro@dpos.pl  lub do konsultacji na infolinii prawnej pod numerem (22) 487 86 70 , kom.  + 48 664 484 218RBDO PREMIUM – ZESPÓŁ WDROŻENIOWY PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE (RODO) – TO DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE

Gwarantując najwyższą jakość usług i europejskie standardy!


logo Kancelarii Prawniczej Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.

Audyty i wdrożenia procedur ochrony danych
UE (RODO) 2018 – RBDO PREMIUM

Wiedza, kompetencje i doświadczenie kadry RBDO oraz renomowanej kancelarii prawnej
zapewnią Państwu wdrożenia systemów ochrony danych na najwyższym poziomie!

Barylski T., Olszewski A., Brzozowski A.
KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ADRES:
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 4/6
POKÓJ 115
WARSZAWA 00-333, POLSKA

Ponad 25 lat doradztwa prawnego
na polskim rynku

Prawnicy z Kancelarii „BARYLSKI T., OLSZEWSKI A., BRZOZOWSKI A.” już od 21 lat pomagają przedsiębiorcom i Klientom indywidualnym w rozwiązywaniu problemów prawnych wszelkiego rodzaju.

Prowadzimy stałą obsługę firm z zakresu prawa handlowego, reprezentujemy
Klientów w sporach sądowych, tworzymy umowy i asystujemy przy prowadzeniu skomplikowanych inwestycji.

TEL: (48-22) 828 60 60
FAX: (48-22) 828 71 71
http://bob.com.pl

Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych
Ul. Kopalniana 22a /7
01-0321 Warszawa
tel.: (22) 487 86 70

Legis Profile Sp. z o.o.

NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Specjalistyczne wiedza w zakresie ochrony danych, pozwala nam na realizację kompleksowych wdrożeń ochrony danych.

Z naszych produktów i usług skorzystało już blisko 10 tys. podmiotów.

Nasi eksperci prawa ochrony danych gwarantują najwyższą wiedzę i kompetencję.

Zrealizowaliśmy szkolenia dla ponad 200 podmiotów polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, instytucji państwowych i jednostek budżetowych.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu: biuro@rbdo.pl

Infolinia: (22) 487 86 70 Kom.: +48 664 484 218

DLACZEGO WARTO JAK NAJSZYBCIEJ WYKONAĆ AUDYT I WDROŻENIE PROCEDUR?

Usługa zapewnia weryfikację obowiązków ochrony danych oraz płynne przejście do nowych procedur Rozporządzenia UE – m.in. weryfikację obowiązku powołania DPO – Inspektora Ochrony Danych, wdrożenie rejestrów czynności przetwarzania danych – na miejsce zgłoszonych zbiorów w rejestrze GIODO, jako nowy obowiązek Administratora Danych w 2018 r., wykonywanie procedury oceny ryzyk – DPIA, realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacji prawa do bycia zapomnianym, profilowania i innych elementów ochrony danych wymagane przez RODO.

NOWY URZĄD OCHRONY DANYCH OD 2018 R. – KARY WZORSNĄ  DO 20 MLN EURO LUB 4% PRZYCHODU!

UWAGA! Po zastosowaniu Rozporządzenia UE (RODO) dot. ochrony danych, kary za brak procedur przetwarzania danych wzrosną  do 20 mln euro lub wyższe do 4% przychodu!
Nowy organ PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH – to planowo ponad 500-osobowy zespół inspektorów do egzekucji UE (RODO)  – co znacznie zwiększy ilość i zakres egzekucyjny kontroli
Kary – będą nakładane jednoinstancyjnie z możliwością odwołania się tylko do Sądu Administracyjnego.

ZAKRES USŁUGI KOMPLEKSOWEGO WDROŻENIA SYSTEMU PRAWNEGO OCHRONY DANYCCH

Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do:

1.    Wykonania audytu aktualnej sytuacji struktury Zleceniodawcy w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych

2.    Audyt pod kątem funkcjonujących procedur ochrony danych osobowych z odniesieniem
do zmian wprowadzanych w Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) od 25 maja 2018 roku

3.    Weryfikacja klauzul informacyjnych w kontekście obecnego stanu prawnego, wraz odniesieniem do zmian wprowadzonych przez RODO

4.    Wstępna weryfikacja podlegania pod dodatkowe obowiązki określone w RODO (powołanie DPO – Inspektora Ochrony Danych, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wykonywanie DPIA, realizacja prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do bycia zapomnianym).

5.    Informacja o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania – w obecnym stanie prawnym zawieranych w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku w oparciu o art. 28 RODO

6.    Opracowania dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem do art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych.

7.    Przygotowania umów związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (umowy powierzenia przetwarzania danych między firmami)

8.    Dokonanie czynności rejestracji zbiorów danych w rejestrze prowadzonym przez GIODO

Uwaga! W 2018 r. rejestracja w  GIODO przestanie obowiązywać, na rzecz prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO –  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób „sporadyczny”.

9.    Przeszkolenia wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzorującej system ochrony danych – pełnomocnika Administratora Danych lub Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Szkolenie jest realizowane podczas procesu wdrożenia systemu ochrony danych

10.    Udostępnienie platformy e-learningowej do szkolenia personelu z zakresu ochrony danych osobowych dla kadry z Certyfikacją do 50 stanowisk.

11.    W ramach zamówienia Zleceniodawcy przysługuje wsparcie prawne dla osoby nadzorującej system ochrony danych w zakresie przetwarzania danych i wszelkich prawnych procedur z tym związanych do 24 maja 2018 roku.

Szkolenie wyznaczonej osoby (lub 2 osób w cenie) odbywa się w okresie ok. 1-2 miesięcy trwania audytu z wdrożeniem poszczególnych procedur, w formie precyzyjnej korespondencji, konsultacji telefonicznych, omawiania procedur i dokumentacji, dzięki czemu osoby podlegające szkoleniu poznają wszystkie elementy systemu ochrony danych  – efektem jest gruntowne nabycie kompetencji do zarządzania systemem ochrony danych w podmiocie!

SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI ETAPÓW USŁUGI:

(1) Audyt systemu ochrony danych ukierunkowany na zgodność z Rozporządzeniem UE

 • Audyt pod kątem funkcjonujących procedur ochrony danych osobowych z odniesieniem do zmian wprowadzanych w  Rozporządzeniem UE 2016/679 (RODO) od 25 maja 2018 roku
 • Weryfikacja klauzul informacyjnych w kontekście obecnego stanu prawnego, wraz odniesieniem do zmian wprowadzonych przez RODO
 • Wstępna weryfikacja podlegania pod dodatkowe obowiązki określone w RODO (powołanie DPO, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, wykonywanie DPIA, realizacja prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do bycia zapomnianym)
 • Informacja o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia w umowach powierzenia przetwarzania – w obecnym stanie prawnym zawieranych w oparciu o art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 roku w oparciu o art. 28 RODO

(2) Wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych;

 • Dokumentacja jest opracowana w optymalny sposób, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do profilu działalności klienta pod kątem przetwarzanych danych osobowych – z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO w 2018 roku.
 • Dedykowana dokumentacja wraz z wypełnieniem zapewnia spełnienie wszystkich wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia do art 39a niniejszej ustawy i towarzyszących przepisów dla poszczególnych branż.

(3) Rejestracja zbiorów do GIODO i migracja do Rejestrów Czynności przetwarzania

 • Audyt pod kątem obowiązku zgłoszenia zbiorów do GIODO
 • Czynności pełnonmocnictwa w celu rejestracji do GIODO
 • Zbiory danych zostają bezpośrednio zgłoszone do rejestru GIODO w warszawskiej siedzibie GIODO, wraz z uzyskaniem potwierdzenia rejestracji zbioru w serwisie e-GIODO pod wskazanym numerem rejestrowym.
 • Po okresie obowiązywania rejestru GIODO, przejście do prowadzenia Rejestrów Czynności Przetwarzania – dostępnmych w aplikacji AODO.PL w ramach wdrożenia.Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO –  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób „sporadyczny”.W RAMACH USŁUGI OTRZYMAJĄ PAŃSTWO WZORY ORAZ APLIKACJĘ Z REJESTRAMI CZYNNOŚCI UE -RODO

(4) Szkolenie wyznaczonej osoby do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym do 24 maja 2018 roku

 • Osoba nadzorująca system ochrony danych jest odpowiedzialna za aktualizacje dokumentacji, oświadczenia poufności pracowników, zmiany haseł zabezpieczających, ewidencjonowanie incydentów wycieku danych – wówczas podmiot jest zabezpieczony na wypadek kontroli.
 • Prawidłowe wdrożenie wszystkich elementów systemu ochrony danych przez prawnika, pozwala wyznaczonej osobie aktywnie uczestniczącej w procesie na pełne poznanie wszystkich aspektów systemu ochrony danych oraz nabycie kompetencji do wywiązywania się z obowiązków.

Jednocześnie zapewniamy osobie nadzorującej wsparcie prawne w razie wszelkich pytań lub wątpliwości.

(5) W CENIE ZAMÓWIENIA E-SZKOLENIE Z CERTYFIKACJĄ DLA KADRY I PERSONELU + WEBINAR VIDEO O NOWYCH PROCEDURACH UE (RODO)

Wiedza personelu firmy i kadry zarządzającej nabyta podczas szkolenia doskonale uzupełnia spełnienie obowiązków personelu – który posiada dostęp do danych osobowych w podmiocie.

Ponieważ może być to jeden ze sposobów realizacji obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli – „zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”.

Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych –  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

CERTYFIKAT

 • Przejście e-learningu na stronie https://odo.businesslearning.pl/ umożliwia wygenerowanie imiennych Certyfikatów dla personelu danej firmy
 • XI uporządkowanych rozdziałów
 • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów
 • Najnowsze elementy procedury ochrony danych wg Rozporządzenia UE
 • Pytania i  testy weryfikacyjne
 • Imienna certyfikacja ukończenia szkolenia – do 20 stanowisk!

Szkolenie

6. APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA SYSTEMEM OCHRONY DANYCH I PROWADZENIE REJESTRÓW CZYNNOŚCI (wg RODO)

Aplikacja AODO zapewnia funkcjonalne zarządzanie dokumentacją przetwarzania danych RBDO oraz prawidłowe ewidencjonowanie danych w rejestrach czynności przetwarzania danych zgodnych z wymaganiami UE (RODO)

Zgodnie z art. 83. ust. 4 lit. a RODO –  brak prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 RODO będzie mógł być zagrożony karą nawet do 10 milionów euro.

Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania będzie spoczywał na każdym administratorze danych, który nie przetwarza danych osobowych w sposób „sporadyczny”.

(7).  WSPARCIE PRAWNE DO MAJA 2018 ROKU

Do każdego zamówienia dokumentacji zapewniamy nielimitowane wsparcie prawnika w zakresie wdrożenia procedur, rejestracji do GIODO oraz – monit prawny przepisów Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 roku –  zapewniając Państwu płynną adaptację nowych elementów do 24 maja 2018 roku.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerem infolinii(22) 487 86 70 oraz całodobowo pod mailem: faq@rbdo.pl

Zapraszamy do skorzystania z promocji!

JAK ZAMÓWIĆ?

1. Aby zarezerwować ceną kliknij „KUP TERAZ” i „Złóż zamówienie”
2. Usługa wymaga podpisania umowy regulującej wdrożenie – DO POBRANIA TUTAJ >>

W celu podpisania umowy i realizacji prosimy o kontakt pod adresem biuro@dpos.pl  lub tel.: (22) 487 86 70

 

POZNAJ KANCELARIE RBDO – OBEJRZYJ KRÓTKĄ VIDEOPREZENTACJESkontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: +48 (22) 487 86 70

 • ul. Kopalniana 22a/7, 01-321 Warszawa
 • biuro@dpos.pl
 • + 48 664-484-218