DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU Z NOWYCH PROCEDUR OCHRONY DANYCH UE RODO?

Rozporządzenie UE o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO) zacznie być stosowane w 2018 r. – powstanie nowy organ nadzorczy w Polsce, który będzie egzekwował przepisy RODO – PREZES URZĘDU OCHRONY DANYCH – będzie mógł nakładać kary finansowe na firmy i jednostki organizacyjne za uchybienia ochrony danych do 20 mln LUB WYŻSZE DO 4% PRZYCHODU!

SĄ TO SANKCJE KARNE, WYMIERZANE JEDNOINSTANCYJNIE PRZEZ NOWY ORGAN NADZORCZY, KTÓRY POWOŁUJE 500 KONTROLERÓW NA POLSKĘ. ODWOŁANIE SIĘ OD DECYZJI NAKŁADAJĄCYCH KARY BĘDZIE MOŻLIWE WYŁĄCZNIE DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO!

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 13 września 2017 r. projekt ustawy do egzekucji UE (RODO) – oraz projekty zmian do ponad 130 innych ustaw – które wchodzą w obszar ochrony danych – między innymi w Kodeksie Pracy!  

O kluczowych zmianach z punktu widzenia działów kadr, IT, zarządu dowiesz się na naszym szkoleniu! Listę projektów ustaw znajdziesz na dole strony, nad programem szkolenia.


SZKOLENIE Z NOWYCH PROCEDUR UE (RODO) Z DORADZTWEM EKSPERTA + E-NARZĘDZIA – PRZYGOTUJE PAŃSTWA NA SKOMPLIKOWANE WYMAGANIA PROCEDUR ROZPORZĄDZENIA UE O OCHRONIE DANYCH


W CENIE SZKOLENIA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA NARZĘDZIA WDROŻENIOWE – DOKUMENTACJA I E-LEARNING DLA PERSONELU FIRMY Z CERTYFIKACJĄ!

 • Komplet materiałów z dokumentacją przetwarzania danych do wdrożenia
Wzory dokumentów i instrukcje
Wzory dokumentów i instrukcje
 • Aplikację ochrony danych AODO -z REJESTRAMI CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH – WYMAGANYMI W 2018 R. ZAMIAST REJESTRACJI ZBIORÓW  DO GIODO!
Rejestry czynności UE (RODO) !
Rejestry czynności UE (RODO) !
Aplikacja do zarządzania procedurami ODO
 • E-szkolenie dla kadry i personelu z IMIENNĄ CERTYFIKACJĄ do 50 stanowisk na platformie e-learningowej onlinehttps://odo.businesslearning.pl – e-learning zawietra obszerne publikacje i najnowsze materiały szkoleniowe z ochrony danych osobowych i procedur UE (RODO) w
E-learning dla personelu z Certyfikacją
E-learning dla personelu z Certyfikacją


ZOBACZ FRAGMENT – OD OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DO NOWYCH PROCEDUR UE RODO


DLACZEGO JUŻ TERAZ WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU OCHRONY DANYCH?

2017 rok to czas na przygotowanie przedsiębiorstwa na nowe procedury ochrony danych wynikające z przyjętego Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), które zacznie być stosowane w 2018 roku.

UWAGA! Po zastosowaniu RODO kary za uchybienia ochrony danych będą nakładane bezpośrednio przez organ nadzorczy, a mogą sięgnąć nawet kwot do 4% przychodu podmiotu za ub. rok podatkowy lub do 20 mln zł światowego obrotu!

W procedurach pojawi się wiele nowych elementów, np.:

 1. obligatoryjne w wielu przypadkach – powołanie Inspektora Ochrony Danych (DPO) w podmiocie.
 2. zgłaszanie incydentów związanych z ochroną danych do organu nadzorczego w ciągu 72 h,
 3. prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych
 4. procedura (DPIA), czyli ocena ryzyk związanych z ochroną danych przy podejmowaniu decyzji,
 5. wprowadzenie nowych klauzul do dokumentacji, umów, rozszerzonych o podanie czasu przetwarzania danych osobowych

Wiedza personelu firmy i kadry zarządzającej nabyta podczas szkolenia doskonale uzupełnia spełnienie obowiązków osoby mającej dostęp do danych osobowych w podmiocie.

Ponieważ może być to jeden ze sposobów realizacji obowiązku, o którym stanowi art. 36a ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o ochronie danych osobowych, czyli – „zapewniania zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”.
Dodatkowo w odniesieniu do samego administratora danych osobowych –  ukończenie szkolenia to ważny aspekt dołożenia należytej staranności w związku brzmieniem art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Rezerwuj Szkolenie >>

 


ZAKRES AKTÓW PRAWNYCH OCHRONY DANYCH I NOWYCH WYTYCZNYCH JEST OGROMNY – TYLKO EKSPERCKA WIEDZA SPECJALISTY ZAPEWNI PRAWIDŁOWE WDROŻENIE PROCEDUR – OTO LISTA AKTÓW PRAWNYCH OMAWIANA NA SZKOLENIU:

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. >>

NOWE! Projekty ustaw Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 13 września 2017 roku – opublikowano następujące akty dot. Rozporządzenia UE  :

Otwórz plik: PDF – Ustawa o ochronie danych osobowych – projekt – 13.09.2017.pdf

Pobierz plik:ODT – Uzasadnienie do ustawy o ochronie danych osobowych – 13.09.2017.odt

 Pobierz plik:ODT – Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – OSR – 13.09.2017.odt

Otwórz plik:PDF – Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – 13.09.2017 (1).pdf

Pobierz plik:ODT – Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – 13.09.2017.odt

 

Pobierz plik:ODT – Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – OSR – 13.09.2017.odt

 

PRZYKŁAD ZMIANY UE RODO  W KODEKSIE PRACY

Zmiany reguluje ustawa „przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych” –  przykładowo jedna z nowelizacji obejmuje kodeks pracy – a tutaj m.in.  chociażby zakaz monitorowania personelu w pewnych aspektach:

W projekcie nowelizacji kodeksu pracy przygotowywanej w związku z reformą ochrony danych osobowych znalazł się przepis (art. 22[4]) który wprost będzie regulował kwestie monitoringu (przy pomocy kamer) prowadzonego przez pracodawcę.

W myśl nowej regulacji, jednoznacznie wskazano np. że:

1. Monitoring może być prowadzony wyłącznie „(…)dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”
2. Celem monitoringu nie może być „kontrola wykonywania pracy przez pracownika”.
3. Monitoring nie może obejmować pomieszczeń, które „nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni.”


Z naszych doświadczeń rekomendujemy, aby choć 1 osoba w firmie, posiadała kompetencje do nadzorowania systemu ochrony danych i była przygotowana na ewentualne objęcie stanowiska DPO – Inspektora Ochrony Danych

*(UWAGA! Zgodnie z RODO stanowisko DPO – Inspektora Ochrony Danych nie może być łączone z innymi funkcjami, które wpływają na kształtowanie wykorzystywania danych osobowych, np. menedżer HR, kierownik IT).


MIEJSCE SZKOLENIA W WARSZAWIE 16-17 PAŹDZIERNIKA 2017 – SALA HRUBIESZOWSKA

ul. Hrubieszowska 6a
01-209 Warszawa
T: + 48 664 484 218
W cenie, kawa, herbata, soki, woda bez limitu + obiady.
 

HOTEL**** dla Uczestników spoza Warszawy – Golden Tulip 500 m. od sali szkoleniowej od 499 zł /doba

LUB HOTEL WALD – 5 KM od sali – od 120 zł / doba – http://www.wald.pl

Hotel Golden Tulip Warsaw Centre !Czterogwiazdkowy Hotel Golden Tulip zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie centrum biznesowego Warszawy, w pobliżu Millennium Plaza, Warsaw Spire, Warsaw Trade Tower, Euro Centrum, Prime Corporate Center czy biur przy ulicy Prostej. Od dworca PKP Warszawa Centralna dzieli go zaledwie 10 minut pieszo, 3 km od obwodnicy Warszawy S8 i S2, 7 km od Portu Lotniczego im. F. Chopina i 4 km od Stadionu Narodowego. Szereg pobliskich restauracji, kawiarni, sklepów, kina i muzea umożliwiają w miły sposób spędzać czas.
 
REZERWACJE:
GOLDE TULIP –  http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl
WALD – http://www.wald.pl/

 

Inne hotele w pobliżu:
IBIS WARSZAWA CENTRUM / HOSTEL WARSZAWA CENTRUM
al. Solidarności 165 00-876 WARSZAWA – POLSKA
Radisson Blu Sobieski Hotel, Warsaw
Plac Artura Zawiszy 1
02-025 WarsawEKONOMICZNE
Hotel Première Classe Varsovie / Warszawa
Towarowa 2, 00-811 Warszawa
 

Program szkolenia – DZIEŃ I

WPROWADZENIE

Omówienie procedur ochrony danych osobowych do adaptacji nowych regulacji rozporządzenia UE 2016 (RODO)

Część I – Rozpatrywanie kazusów (praktycznych sytuacji) związanych ze stosowaniem przepisów o
ochronie danych osobowych w praktyce.

Część II – GIODO – przegląd przykładowych zbiorów z omówieniem czy dany zbi podlega rejestracji.
Przykładowy proces rejestracji zbioru w e-GIODO

Część III – Przykłady klauzul informacyjnych w praktyce

Część IV – Przykładowa lista kontrolna do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych

Część V – Warsztaty: Jak opracować i prowadzić dokumentację przetwarzania danych – omówienie
elementów struktury dokumentacji przetwarzania danych z konsultacjami

• Dokument Polityki Bezpieczeństwa
• Wykaz zbiorów danych
• Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w który
przetwarzane są dane osobowe
• Upoważnienie do przetwarzania danych.
• Upoważnienie wyznaczające Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
• Ewidencja osób upoważnionych
• Wykaz udostępnień danych innym podmiotom
• Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie
• Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (wzór do uzupełnienia)
• Upoważnienie Administratora Systemu Informatycznego (ASI)

Część VI – Szkolenie ze stosowania e-narzędzi:

a) Aplikacja ochrony danych osobowych AODO, czyli wygodny system do zarządzania dokumentacją i
rejestrami danych
• Regulamin i zasady korzystania z aplikacji AODO
• Omówienie przydatnych funkcji do zarządzania systemem ochrony danych

b) E-szkolenie RBDO dla personelu:
• Omówienie aplikacji szkoleniowej dla personelu
• Zakres wiedzy i generowanie imiennych e-certyfikatów

Część VII – Indywidualne konsultacje w zakresie systemów bezpieczeństwa informacji w danej firmie


UE (RODO)

Adaptacja nowych regulacji Rozporządzenia UE (RODO) 2016

 1. RODO jako akt prawny – umiejscowienie w hierarchii źródeł prawa oraz podstawowe informacje o konsekwencjach przyjętej formy RODO dla krajowego porządku prawnego.
 • Terytorialny zakres zastosowania
 • RODO a dyrektywy,
 • RODO a ustawy i konstytucja,
 • RODO a orzeczenia ETS, ETPCz oraz sądów krajowych
 1. Podsumowanie aktualnych informacji o obecnym stanie prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem krajowego porządku prawnego do przyjęcia RODO
 • Stan prac nad nową ustawą o ochronie danych osobowych prowadzonych w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych formułowanych przez podmioty zainteresowane
 • Nowy organ nadzorczy (relacje z nowym organem nadzorczym)
 • Omówienie najdonioślejszych zmian proponowanych w nowej ustawie
 • Zmiany w innych aktach prawnych
 • Stan prac w innych państwach UE
 1. Definicje zawarte w RODO – wyjaśnienie i omówienie kluczowych pojęć.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w RODO
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • niezbędność dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • konieczność do realizacji umowy
 • niezbędność do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • niezbędność dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
 1. Dane wrażliwe w RODO – podstawy prawne i zmiany w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych
 • inne istotne informacje o przetwarzaniu danych wrażliwych w RODO, ich definicja
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w RODO
 • czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych określona w RODO posiada inne cechy niż zgoda określona w ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 roku?
 • zaprezentowanie checklisty uwzględniającej warunki prawidłowości zgody w rozumieniu RODO
 • omówienie praktycznych zagadnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zgody od 25 maja 2018 roku
 • wspólne rozwiązanie kazusów obrazujących przykładowe klauzule (klauzule zgodne z RODO oraz te, które będą wymagały modyfikacji
 1. Dokumentacja wewnętrzna, a RODO.
 • Co z Polityką bezpieczeństwa stosowaną do tej pory, po 25 maja 2018 roku.
 • konieczne elementy dodatkowe, które obecnie nie są wymagane, a będą musiały być wdrożone od 25 maja 2018 roku
 • rejestry czynności przetwarzania
 • rejestry kategorii czynności przetwarzania
 • rejestry naruszeń ochrony danych
 • inne elementy wprost niewymienione, których prowadzenie należy wskazań jako standardowe (wynikające z kontekstu oraz zasad ogólnych wskazanych w RODO)
 1. Nowe obowiązki po stronie administratorów danych osobowych (a jednocześnie uprawnienia osób, których dane są przetwarzane).
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do uzyskania kopii danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Obowiązek informacyjny od 25 maja 2018 roku (przykłady klauzul, zagadnienie informowania „wstecznego”)
 •     Zagadnienia związane z uregulowaniem profilowania
 1. Inspektor Ochrony Danych
 • możliwość i obowiązek powołania Inspektora
 • wymagane kwalifikacje
 • konsekwencje powołania (możliwość odwołania)
 • mechanizmy zapewniające niezależność Inspektorowi (w Polsce i w innych krajach UE)
 • konflikt interesów
 • zadania Inspektora
 1. Obowiązek wykonywania analizy ryzyka
 • źródła i podstawy prawne
 • minimalne warunki wynikające z RODO
 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom po 25 maja 2018 roku
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Przykłady sytuacji, w których należy zawrzeć umowę powierzenia
 • Forma umowy powierzenia
 • Praktyczne przykłady sformułowań zawartych w umowach powierzenia
 • Transgraniczne transfery danych osobowych
 • Praktyczne problemy związane z transgranicznym transferem danych osobowych
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • Definicja państwa trzeciego
 • Standardowe klauzule umowne
 • Wiążące reguły korporacyjne
 1. Sankcje za naruszanie obowiązków określonych w RODO.
 • naruszenia zagrożone karą do 10 milionów euro
 • naruszenia zagrożone karą do 20 milionów euro
 • procedura nakładania kar i planowane mechanizmy odwoławcze
 • kryteria miarkujące oraz ich znaczenie dla wymiaru kary
 • kary pieniężne a sankcje karne
 • Prawo do przenoszenia danychInne obowiązki
 • Nowe definicje wprowadzone przez RODO
 • Wspólne rozwiązanieinne środki, które będzie mógł stosować organ nadzorczy w stosunku do administratorów danych i podmiotów przetwarzających

  E-SZKOLENIE –  DOSTĘPNE TAKŻE NA PLATFORMIE  ONLINE:

  Część I – Ogólne podstawy ochrony danych osobowych

  a)Omówienie podstawowych aktów prawnych zawierających regulacje związane z ochronądanych osobowych:

  • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w Konstytucji oraz KonwencjiNr 108 Rady EuropyUstawa o ochronie danych osobowych
  • Rozporządzenie do art. 39a uodo z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
  • Rozporządzenie do art. 46f uodo z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji
  • Rozporządzenie do art. 36a ust. 9 pkt 1 uodo z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybui sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji
  • Rozporządzenie z do art. 36a ust. 9 pkt 2 uodo dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Inne akty prawne mogące mieć wpływ na obowiązki z zakresu ochrony danychosobowych
   b)Omówienie praktycznych sposobów zastosowania przepisów o ochronie danych osobowych
  • Czym są dane osobowePodział na dane osobowe „zwykłe” i dane osobowe „wrażliwe” (sensytywne)
  • Kogo dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych
  • Rodzaje obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych oraz przetwarzających

  c)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część II – Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  a)Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „zwykłych” (omówienie na praktycznych przykładach)zgoda na przetwarzanie danych osobowychniezbędność dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawakonieczność do realizacji umowyniezbędność do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznegoniezbędność dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów

  b)Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych „wrażliwych”Omówienie przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych określonych w art. 27 ust. 2 uodoRóżnice w porównaniu do danych osobowych „zwykłych”

  c)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część III – Wymagania w zakresie dokumentacji wewnętrznej

  a)Wymagania w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwaOkreślenie „obszaru przetwarzania”

  Wykaz przetwarzanych zbiorów danychInne obowiązkowe elementy polityki bezpieczeństwa

  b)Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

  c)Wymagania w zakresie instrukcji zarządzania systemem informatycznymJakie procedury należy obowiązkowo ująć w ramach instrukcji zarządzaniaPoziomy bezpieczeństwaInne obowiązkowe elementy instrukcji zarządzania

  d)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część IV – Obowiązek zgłoszeniowy

  a)Sposób realizacji obowiązku zgłoszeniowegoCo do zbiorów danych osobowych „zwykłych”Co do zbiorów danych osobowych „wrażliwych”

  b)Wyłączenia od obowiązku zgłaszania zbiorów danych do GIODO

  c)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część V – Obowiązek informacyjny

  a)Względem danych pozyskanych od osób, których dotycząPrzykłady klauzul informacyjnychRekrutacja a obowiązek informacyjny

  b)Względem danych pozyskanych nie od osób, których dane dotycząRóżnice względem obowiązków informacyjnych co do danych pozyskanych bezpośrednio

  c)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część VI – Prawa osób, których dane dotyczą

  a) Omówienie uprawnień osób, których dane są przetwarzane

 • Sposoby realizacji uprawnień
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do żądania zaprzestania przetwarzaniaInne uprawnieniab) Sposób reakcji ADO na wnioski osób, których dane dotyczą
  • Sytuacje, w których można odmówić realizacji uprawnień
  • Konsekwencje braku realizacji uprawnieńc)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanychinformacji

  Cześć VII – Administrator bezpieczeństwa informacji (ABI) a inspektor ochrony danych osobowych

  a)Wyznaczenie ABI – obowiązek czy możliwość ?

  b)Obowiązki ABIProwadzenie jawnego rejestru zbiorów danychSporządzanie z sprawozdań z dokonywanych sprawdzeńRola ABI w strukturze organizacyjnej ADOKonsekwencje wyznaczenia ABI

  c)Warunki, jaki musi spełniać osoba powołana jako ABI

  d)Wyznaczenie inspektora ochrony danych – obowiązek czy możliwość ?Zmiany w porównaniu do roli ABI

  e)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część VIII – Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

  a)Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychPrzykłady sytuacji, w których należy zawrzeć umowę powierzenia

  • Forma umowy powierzenia

  praktyczne przykłady sformułowań zawartych w umowach powierzenia

  b)Transgraniczne transfery danych osobowychPraktyczne problemy związane z transgranicznym transferem danych osobowych

  c)Przekazywanie danych osobowych do państw trzecichDefinicja państwa trzeciegoStandardowe klauzule umowneWiążące reguły korporacyjne

  d)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanychinformacji

  Część IX – Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w obecnym stanie prawnym i od 25 maja 2018 roku

  a)Decyzje administracyjne wydawane przez GIODODecyzja zakazująca przetwarzania danych a dalsze prowadzenie działalnościGrzywny przymuszające do wykonania decyzji

  b)Przepisy karne w rozdziale 8 ustawy o ochronie danych osobowych

  • Teoretyczne podstawy odpowiedzialności za przestępstwa określone w uodo
  • Rodzaje przestępstw określonych w uodo
  • Ogólne instytucje prawa karnego w kontekście uodo
  • Przepisy karne uodo w praktyce
  • Administracyjne kary finansowe wymierzane na podstawie RODO
  • Zakres kar finansowych
  • Kryteria miarkowania
  • Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanychinformacji

  Część X – Obowiązki praktyczne

  a)Przykłady konkretnych obowiązków wynikających z praktyki orzeczniczej GIODO i sądów administracyjnych na konkretnych przykładach

  b)Wspólne rozwiązanie krótkiego testu (abcd) jako forma utrwalenia zaprezentowanych informacji

  Część XI – Dotychczasowy stan prawny a zmiany w związku z przyjęciem Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO)

  a)Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych

  b)Nowe uprawnienia przyznane przez RODO

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE

Karol Cieniak – Dyrektor Działu Prawnego RBDO


Dyrektor Działu Prawnego RBDO – rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych, prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji w polskich i międzynarodowych organizacjach.

M: +48 666 335 207
faq@rbdo.pl

 • Absolwent Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego specjalizacji Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze i Finansowe
 • Uczestnik Studiów Podyplomowych „Wykonywanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji i inspektora ochrony danych” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (PAN).
 • Specjalista Prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wieloletni praktyk w zakresie audytów i wdrożeń systemów ochrony danych osobowych w polskich i międzynarodowych organizacjach.
 • Twórca autorskich materiałów wdrożeniowych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz e-szkoleń w tym obszarze tematycznym.
 • Autor publikacji: Ochrona danych osobowych pod kontrolą (2015), Opracowanie Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. (2016)
 • Prowadzi szkolenia w niezwykle zaangażowany sposób. Płynnie wiąże wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami oraz z przykładami wdrożeń w organizacjach, czyniąc dla nich najtrudniejsze kwestie ciekawymi i zrozumiałymi.

Joanna Dobkowska – adwokat, ekspert prawa ochrony danych, doradztwo ABI

JD1Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ekspertka w zakresie wdrożeń ochrony danych osobowych z wieloletnią praktyką.

j.dobkowska@rbdo.pl

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Mediator
 • Audytor i wdrożeniowiec w zakresie systemów ochrony danych w polskich i międzynarodowych firmach i instytucjach.
 • Specjalistka w zakresie doradztwa ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Realizuje doradztwo w zakresie specjalizacji prawa konsumenckiego, tworzenia regulaminów e-commerce.
 • Posiada rozległe doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz sprawach związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i przekształcaniem spółek z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń.
 • Trenerka w zakresie skomplikowanych materii prawa, która w jasny i czytelny sposób prezentuje nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia.

Łukasz Cieniak – Dyrektor Generalny RBDO

lcDyrektor Generalny RBDO – Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych, przedsiębiorca z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu wyspecjalizowanymi kancelariami prawnymi oraz projektami szkoleniowymi.

M: +48 664 484 218
biuro@rbdo.pl

 • Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego INP.
 • Twórca wydawnictw prawnych i Prezes Zarządu kancelarii RBDO oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozpowszechniania Wiedzy o Ochronie Danych Osobowych
 • Współpracuje z renomowanymi kancelariami adwokackimi w Polsce, zapewniając optymalne kompetencje dla najbardziej zaawansowanych projektów prawnych.
 • Jako Dyrektor Generalny RBDO posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych w polskim i międzynarodowym środowisku.
 • Pasjonat szkoleń i dzielenia się wiedzą w zakresie zarządzania elementami prawnymi w organizacji – złożone zagadnienia prawne przedstawia w praktyczny sposób, przybliżając je czytelnie audytorium niekoniecznie z prawniczym wykształceniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *