Przepisy UE RODO zaczną być stosowane od 25 maja 2018 roku

Kary za uchybienia i brak procedur wzrosną do 20 mln euro - nakładane jednoinstacyjnie przez Urząd Ochrony Danych.

Aby wdrożyć RODO potrzebują Państwo dokuemtacji, procedur i metodologii.

APLIKACJAUzyskaj Dostęp do APlikcji DPOS z procedurami UE RODO i aktualizacją przez 12 miesiecy + e-szkolenie z Certyfikacją dla 5 osób!

Jednorazowa opłata 499 zł +23% 1690 zł VAT pozwoli Państwo na uzyskanie dostępu do komleksowych materiałów wdrożenia UE RODO z 12 miesięczną dokumentacją i wspraciem prawnym!

DokumentyJAKIE DOKUMENTY OTRZYMASZ W DPOS?

 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH ZGODNA Z UE RODO 2018 - ROZDZIAŁY:

  • INWENTARYZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
  • INWENTARYZACJA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH
  • ANALIZĘ RYZYKA I WYBÓR ZABEZPIECZEŃ
  • REALIZOWANIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
  • GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
  • NADAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH
  • POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  • NARUSZENIA OCHRONY DANYCH
  • MONITOROWANIE I SPRAWDZANIE według najnowszych przepisów

 • ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA UE RODO 2018

  • Załącznik nr 1 – Wzór inwentaryzacji zasobów informacyjnych (podst. prawna RODO - Część I, § 1-4)
  • Załącznik nr 2 - Wzór ewidencji zawartych umów powierzenia przetwarzania (podst. prawna RODO - Część I, § 4)
  • Załącznik nr 3 - Wzór rejestru czynności przetwarzania (podst. prawna RODO - Część I, § 5)
  • Załącznik nr 3a – Wzór rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania (podst. prawna RODO - Część I, § 5)
  • Załącznik nr 4 – Wzór wykazu obszaru przetwarzania (podst. prawna RODO - Część I, § 6)
  • Załącznik nr 5 – Wzór wykazu przetwarzanych zbiorów danych osobowych (podst. prawna RODO - Część I, § 6)
  • Załącznik nr 6 – Wzór inwentaryzacji zasobów informatycznych (podst. prawna RODO - Część II, § 3)
  • Załącznik nr 7 – Wzór dokumentu do zapisania przeprowadzonej wstępnej analizy ryzyka wraz z przyjętymi zabezpieczeniami
  • Załącznik nr 8 – Wzór dokumentu zawierającego aktualnie stosowane klauzule informacyjne wraz z opisem sposobu ich prezentowania osobom, których dane są przetwarzane
  • Załącznik nr 9 – Wzór dokumentu zawierającego wyciąg z podstawowych zasad zabezpieczenia danych i zgłaszania naruszeń
  • Załącznik nr 10 – Wzór oświadczenia dla osób upoważnionych
  • Załącznik nr 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania
  • Załącznik nr 12 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania do projektów umów wg UE RODO
  • Załącznik nr 13 – Procedura klasyfikowania naruszeń
  • Załącznik nr 14 – Wzór rejestru naruszeń

 • DOKUMENTY I PROCEDURY POMOCNICZE DO WDROŻENIA UE RODO

  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym (wzór do uzupełnienia).
  • Upoważnienie Administratora Systemu Informatycznego.
  • Wersja Ue (RODO) - Ewidencja zasobów informatycznych
  • Wykaz zbiorów danych.
  • Upoważnienie do przetwarzania danych.
  • Upoważnienie wyznaczające Pełnomocnika ds. Danych Osobowych
  • Ewidencja osób upoważnionych.
  • Wykaz udostępnień danych innym podmiotom.
  • Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie.
  • Wykaz udostępnień danych osobom, których dotyczą.
  • Wersja UE RODO - polityka kluczy
  • Wersja UE RODO - klauzule zgód i obowiązki informacyjne
  • Wersja UE RODO- Rejestr naruszeń + metodologia - w aktualizacji 2018 roku

 • E-SZKOLENIE z CERTYFIKACJĄ + APLIKACJA DPOS.PL Z REJESTRAMI CZYNNOŚCI AKTUALIZCJA PROCEDUR I MATERIAŁÓW PRZEZ 12 M-CY!

  • Ponad 8 h VIDEO ze szkolenia stacjonarnego oraz warsztatów UE RODO
  • Imienna certyfikacja ukończenia szkolenia
  • 12 miesięczna aktualizacja dokumentów i procedur UE RODO wg nowych wiążących wytycznych nowego organu i komisji UE
  • Aplikacja do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych
  • Aplikacja do prowadzenia rejestru kategorii czynności powierzonych danych
  • Publikacja: Opracowanie Rozporzadzenia UE z 27 kwietnia 2017 roku
  • Materiały szkoleniowe: Praktyczne kazusy przetwarzania danych - 2017 - Klauzule i Procedury
  • Materiały multimedialne ze szkoleń UE RODO 2017/2018

CO MUSI ZDROŻYĆ FIRMA/ ORGANIZACJA ABY BYĆ ZGODNYM Z RODO?

CO MUSI ZDROŻYĆ FIRMA/ ORGANIZACJA ABY BYĆ ZGODNYM Z RODO?

1. Inwentaryzacja zasobów informatycznych i informacyjnych
2. Analiza ryzyka – rozsądne podejście do tego co i w jaki sposób można zabezpieczyć
3. Zabezpieczenia
4. Podstawy prawne (na każdą kategorię informacji należy dysponować podstawa prawną)
5. Minimalizacja (nie należy zbierać więcej, nić jest to konieczne i przechowywać dłużej niż to konieczne,
należy precyzyjnie sformułować upoważnienia do przetwarzania)
6. Podjęcie decyzji co do powołania DPO „Data Protection Oficcer/Inspektor Ochrony Danych”
7. Obowiązek informacyjny
8. Sprawdzenie i zaktualizowanie umów powierzenia przetwarzania.
9. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane (kopia danych, przenoszenie danych)
10. Ustalenie relacji i przepływu danych w ramach grupy
11. Monitorowanie i sprawdzanie

E-szkolenie dla kadry kierowniczej i personelu z materiałami VIDEO (10 stanowisk)!

JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMASZ:

Dostęp do multimedialnego e-szkolenia dla Twojej firmy do 10 stanowisk!

Materiały szkoleniowe, 8 h VIDEO ze szkoleń i warsztatów

Imienna certyfikacja dla Uczestników e-szkolenia z nazwą Twojej firmy

Praktyczne omówienie procedur, opisy, tabele i testy wiedzowe w 1 miejscu


Kontakt Skontaktuj się z namiJeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: +48 (22) 487 86 70

 • ul. Kopalniana 22a/7, 01-321 Warszawa
 • biuro@dpos.pl
 • + 48 664-484-218