Obowiązki biur rachunkowych w kontekście RODO

RODO W BIURZE RACHUNKOWOWYM

Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze, działają one – podobnie jak większość przedsiębiorców –  jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych pracowników oraz klientów lub osób reprezentujących klientów). Po drugie, biura rachunkowe działają jako „procesorzy”, czyli podmioty przetwarzające w rozumieniu art. 28 RODO w odniesieniu do danych przekazywanych przez klientów. Dotyczy to np. sytuacji, w których firma będąca klientem  biura rachunkowego przekazuje do niego dane swoich pracowników lub klientów. Czytaj dalej Obowiązki biur rachunkowych w kontekście RODO