SERWIS INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Nowe przepisy o ochronie danych przewidują administracyjne kary pieniężne za naruszenia obowiązków przewidzianych w RODO do 20 mln EURO lub wysokości do 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego (przy czym zastosowanie ma kwota wyższa).

W wielu firmach pojawi się obowiązek powołania stanowiska niezależnego Inspektora Ochrony Danych

Pojawi się wiele nowych obowiązków, m .in. wprowadzenie procedur oceny ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania czy zgłaszania naruszeń ochrony danych w 72 h Urzędu Ochrony Danych.

Powołanie stanowiska DPO– Inspektora Ochrony Danych – to obowiązek dla przedsiębiorstw działających na dużą skalę.
Jeśli firma zatrudnia dziesiątki czy setki pracowników, prowadzi np. monitoring pracowników i działa w skali kraju– to powołanie DPO stanie się od 25 maja 2018 roku ustawowym obowiązkiem!

Za niepowołanie DPO mimo obowiązku nowy urząd może nałożyć karę do 10 mln euro!Funkcji DPO nie można łączyć z innymi stanowiskami wpływającymi na kształtowanie procesów przetwarzania danych – literalnie wyłączone są działy osoby z działów HR, IT, marketingu, administracji czy członkowie Zarządu.
DPO musi być stanowiskiem samodzielnym, nie powodującym konfliktu stanowisk – a osoba powinna posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie procedur ochrony danych!


Zadania DPO

  • Ekspercka wiedza specjalistów prawa, audytorów z wieloletnim doświadczeniem.
  • Support teamu IT zapewniający prcyzyjne narzędzia
  • Stały monitoring procedur ochrony danych i wytycznych
  • Cykliczne szkolenia z Certyfikacją dla personelu jako jeden z elementów procedury UE RODO
  • Aplikacje i platformy e-learningowe do realizacji zadań DPO
  • Zaplecze kancelarii prawnej na wypadek incydentów
  • Polisa ubezpieczenie OC dla Zarządu


Grupa Robocza Art. 29 "Funkcja inspektora ochrony danych nie może być łączona ze stanowiskami jak np.: dyrektor generalny, dyrektor ds. operacyjnych, dyrektor ds. medycznych, kierownik działu marketingu, kierownik działu HR, kierownik działu IT, ale również niższe stanowiska, jeśli biorą udział w określaniu celów i sposobów przetwarzania danych"
Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty zapraszamy na infolinię, pon.- pt. w godz. 9 -17, tel.: +48 (22) 487 86 70

  • ul. Kopalniana 22a/7, 01-321 Warszawa
  • biuro@dpos.pl
  • + 48 664-484-218Przeczytaj na blogu


Obowiązki biur rachunkowych w kontekście RODO
Biura rachunkowe znajdują się w specyficznej sytuacji jeżeli chodzi o obowiązki wynikające z RODO. Po pierwsze, działają one – podobnie jak większość przedsiębiorców –  jako administratorzy danych osobowych (w stosunku do danych własnych ...
Czytaj całość >>
ZAWIADOMIENIE PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH O WYZNACZENIU IOD
TERMIN ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH DO 31 LIPCA 2018 Administrator lub podmiot przetwarzający, zawiadamia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu IOD w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia (art. 10 ustawy z ...
Czytaj całość >>
UE RODO – jak przygtować firmę na nowe procedury ochrony danych – poradnik GIODO
  GIODO zaprasza do pobrania  publikacji: „Czy jesteś gotowy na RODO?” który zwracaja uwagę na kluczowe elementy procedury ochrony danych wg nowych przepisów. POBIERZ – GIODO.GOV.PL – 6 m-cy do RODO _ Czy jesteś gotowy...
Czytaj całość >>